สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

เคอรี่ เอ็กเพรส นอกจากเราจะเน้นการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นมืออาชีพ เปิดกว้างในการนำเสนอความคิดเห็นและมีความพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกัน เรายังเน้นดูแลพนักงานแบบคนในครอบครัว ทั้งด้านสุขภาพครอบครัว และ สังคม เพื่อให้เพื่อนพนักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขกับชีวิตการทำงานและครอบครัว โดยบริษัทจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ดังนี้
ค่ารักษาพยาบาล
ประกันสุขภาพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
ประกันชีวิต
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินช่วยเหลืออื่นๆ
เครื่องแบบพนักงาน
สวัสดิการค่าอาหาร
ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
   
วัน เวลาเปิดรับ
Loss Management Officer
บางรัก
1 ส.ค. 60 - 31 ส.ค. 60
Qualifications :
- Bachelor’s degree in any field
- Experience minimum 2 year in Loss Prevention / Security 
- Computer Literacy (MS-Office), especially Excel
- Moderate English competency
- Analytical skills and able to communicate with people of all levels
Responsibilities :
- Monitor loss situation of company
- Collect loss data and prepare regular report
- Support IRS and manipulate its data
- Investigate loss incident
Data Analyst
บางนา
1 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60
Qualifications :
- เพศ ชาย / หญิง , อายุไม่เกิน 30 ปี
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในสายงานขนส่งสินค้า อย่างน้อย 1 ปี
- มีทักษะเชิงวิเคราะห์, การติดต่อสื่อสาร และประสานงาน 
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Microsoft SQL Server Management Studio
Responsibilities :
- คิดค้น วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล
- ค้นคว้า และพัฒนาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
- ติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
- ติดต่อ ประสานงาน และสรุปรายงานที่เกี่ยวข้อง
Sales Representative
บางรัก
1 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60
Qualifications :
- Male, Ages between 22-30 yrs.
- Bachelor’s Degree in related field.
- Have experience at least 1 years in Sales Representative, in logistics field is preferrable
- Be able to communicate in English both writing and speaking
- Have negotiation skill, service mind and positive Thinking
- Can travel to provinces.
- Can bring the car to work.
Responsibilities :
- Scheduling the customer visit daily, weekly and monthly.
- Visit customer in up-country (Central & East)
- Proposal of services, making quotation, and cost estimation.
- Following up after sales service.
ลูกค้าสัมพันธ์ ( ประจำสำนักงานใหญ่ )
บางรัก
1 ส.ค. 60 - 31 ส.ค. 60
Qualifications :
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Ms. Word, Ms. Excel, Internet)
- มีทักษะการติดต่อสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
Responsibilities :
- ติดต่อสอบถามลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อตรวจสอบสถานะสินค้าให้ถูกต้อง
- ติดต่อสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของพนักงานจากลูกค้า
- ประสานงานหัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า เพื่อแจ้งผลและแก้ไขปัญหา
- จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบประจำวัน 
- ปฎิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ประจำศูนย์ฯ ประชาชื่น )
ประชาชื่น
1 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60
Qualifications :
• เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านธุรการ,ประสานงาน
• สามารถทำงานเป็นกะได้ เวลา 14.00-23.00 น.
• มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร เจรจาโน้มน้าวใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีความรับผิดชอบสูง และสามารถบริหารจัดการงานได้เป็นอย่างดี
Responsibilities :
• ดูแลประสานงานควบคุมกระบวนการขนส่งพัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐาน
• ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีต่างๆ
• ดำเนินการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำเอกสาร สรุปผลการทำงานของหน่วยงาน
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการลูกค้า ( ประจำเคาน์เตอร์ใน Officer Mate )
กรุงเทพฯ
1 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60
Qualifications :
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปวช, ปวส, ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีความรับผิดชอบ, รักความก้าวหน้าท้าทาย
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
Responsibilities :
- ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้งาน, ใช้ระบบปฏิบัติการต่างๆ (internal system and Microsoft system) ในการปฏิบัติงาน รวมถึงดูแลเกี่ยวกับการจัดการสต็อกอุปกรณ์ต่างๆ
- ประสานงานกับทีมงานต่างๆทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัท 
- จัดทำรายงานประจำวัน 
- สามารถปฎิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ ได้ 
- ปฎิบัติงานประจำเคาเตอร์ใน Officer Mate (ทั่วกรุงเทพ)
Help Desk
บางนา
1 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60
Qualifications :
- เพศชาย/หญิง, อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา IT, Engineer, Computer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปี ด้าน IT Support, Application Support, Helpdesk
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
- มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
- รักงานบริการ, มีความละเอียดรอบคอบ
- หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Responsibilities :
- วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เมื่อมีผู้ใช้งานติดต่อมา
- แก้ไขปัญหาเบื้องต้นทั้ง Hardware และ Software
- ติดตามงานทีมต่างๆ ที่ยังไม่ได้รับการดำเนินการแก้ไข
- สรุปผล จัดทำรายงานชี้แจงรายละเอียดของปัญหาในกรณีต่างๆ
- รับผิดชอบงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
Senior Application Support
บางรัก
1 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60
Qualifications :
• Male, age 30-38 yeasr old
• Bachelor's Degree or higher in IT or related field
• Analytical and excellent troubleshoot/problem solving skills
• Ability to take initiative and solve issues independently
Responsibilities :
• Configures and supports all applications in production
• Issue resolution and/or root cause analysis of poerational issues and maintain documentation supporting resolution
• Follow all established processes and standard of IT
• Work effectively within team to identify and resolve issues
Database Administrator - DBA
บางรัก
1 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60
Qualifications :
• Bachelor’s degree in IT, Computer Science, Computer Engineering, IE or related field. • Experience minimun 5 year in MSSQL Database Administrator and have database infrastructure knowledge   
• SQL High availability experience is a must   
• Good analystical, problem-solving and communication skills   
• May provide after-hours support as needed
Responsibilities :
• Manage and design database for supporting business   
• Ensure the performance and stability of database   
• Provide database technical support to application developers   
• Improve application performance and resources efficiency for application
• Perform database maintenance task, such as implment backup, index and statistic maintenance, as well as SQL server monitoring   
• Maintain database high availability and ensure all production system work properly   
• Query refine and tuning, provide standard best practice for application developers to follow   
• Diagnosis and troubleshooting daily issues. Ensure all database servers' performance and provide capacity forecasting   
• Assist in application infrastructure, and recommend improvement for systems refinement
พนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
1 ส.ค. 60 - 31 ส.ค. 60
Qualifications :
- เพศ ชาย 
- อายุ 25-35 ปี 
- วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีใบขับขี่ประเภท กท.2 
- รู้เส้นทางต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม 
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
Responsibilities :
• ขับรถเพื่อรับ-ส่งผู้บริหารชาวต่างชาติ
• ดูแลรักษา
พนักงานขับรถรับ, ส่งสินค้า 4 ล้อ
สมุทรปราการ, ปทุมธานี
1 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60
Qualifications :
- เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี 
- วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว 
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
- รู้เส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี  
- รักงานบริการ สนุกกับงานขับรถรับ-ส่งพัสดุ
- สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
- ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
Responsibilities :
- ขับรถรับ-ส่งพัสดุในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- ติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายรับ-ส่งสินค้า และจัดเก็บค่าบริการ
- ตรวจสอบกระบวนการรับ-ส่งให้ถูกต้องครบถ้วน
Senior IT Support / IT Support
บางรัก, บางนา, ปทุมธานี
1 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60
Qualifications :
 - เพศชาย/หญิง, อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา IT, Engineer, Computer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้าน IT Support, Application Support, Helpdesk
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
- มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
- รักงานบริการ, มีความละเอียดรอบคอบ
- หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Responsibilities :
 - ดูแล,ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสัญญาณเครือข่ายทั้งหมดขององค์กร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สำนักงานและสาขา
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วน Hardware & Software
- ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- รายงานผลการดำเนินการ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- ให้คำปรึกษาทางด้าน IT 
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
Customer Care Agent
บางรัก
1 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60
Qualifications :
-Male/Female, Thai Nationality, Age 22-30Years old
-Bachelor's degree in any related field.
-Good communication skills
-0 – 2 years relevant experience in call center or customer service. (Fresh graduated are welcome)
-Good command in speaking , reading and writing English
-Good command of Computer Literacy, and typing skills
-Service mind, Polite, Positive thinking, Active, Fast Learning, Enthusiastic and Good Relationship
-Able to work under pressure and flexible time
Responsibilities :
-Take responsible for overall customer satisfaction.
-Responds to incoming email and phone enquiries.
-Prepares reports by collecting, analyzing, and summarizing information.
-Maintains quality service by establishing and enforcing organization standards.
-Maintains professional and technical knowledge.
Call Center ( Thai / English )
อุดมสุข
1 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60
Qualifications :
• Thai National, age between 22-28 years
• Diploma or higher in related field
• Good communication skills
• 0 – 2 years relevant experience in call center or customer service. (Fresh graduated are welcome)
• Good command in speaking , reading and writing English
• Good command of Computer Literacy, and typing skills
• Service mind, Polite, Positive thinking, Active, Fast Learning, Enthusiastic and Good Relationship
• Able to work under pressure and flexible time.
• Flexible to work as shift, holiday and weekend day
Responsibilities :
• Handle incoming calls : General information / Booking / Tracking of shipment
• Handle customer inquiries, complaints and resolve customer problem with prompt, accurate and courteous replies over the phone
• Provide products, service and general information to customer
• Execute customer instruction of both request and complaint transaction
• Update products and service information
• Work or follow up the case with other departments for service requirements required including to provide administrative assistant within the department
Senior Analyst Programmer / Analyst Programmer / Mobile Programmer
บางรัก/ ประชาชื่น
1 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60
Qualifications :
• Male / Female, Age 20-35 Years old
• Bachelor's degree in IT or related
• At least 1 years experience in IT-related field support
• Ability to work under pressure, possess problem solving capability
• Strong communication and interpersonal skills
• Good attitude
Responsibilities :
• Providing effective support and service following user' requirements
• Develop applications to support business including win app, web app, etc
• Analyze, customize and develop applications and systems
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งสินค้า
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
1 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60
Qualifications :
- เพศชาย หรือหญิง  อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษามัธยมปลาย (ม. 6) ขึ้นไป
- ผู้สมัครต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
- มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทจักรยานยนต์และรถยนต์ 4 ล้อ
- รู้จักเส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
- รักงานบริการ สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
- สามารถใช้โปรแกรม  MS. Office ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานได้ดี
- ถ้าหากมีประสบการณ์เกี่ยวกับศูนย์กระจายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท
Responsibilities :
- ดูแลการปฏิบัติงานของตำแหน่ง Biker / Driver
- สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รักษาคุณภาพของงานการบริการ ให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของบริษัทฯ
- ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการจัดส่งและรับพัสดุ, การเก็บค่าบริการให้ถูกต้อง และตรงเวลา
- แยกกลุ่มพัสดุตามเส้นทงที่กำหนด
- รับ-ส่งสินค้าให้กับลูกค้าและจัดเก็บชำระค่าสินค่าปลาทาง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่คัดแยกสินค้า
บางนา, ปทุมธานี
1 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60
Qualifications :
- เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี 
- วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ม. 3
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- ทำงาน จันทร์ – เสาร์ 
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
Responsibilities :
คัดแยกสินค้าและจัดเรียงสินค้าภายในศูนย์กระจายสินค้า
พนักงานขับรถจักรยานยนต์ รับ,ส่งสินค้า
กรุงเทพฯ
1 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60
Qualifications :
- เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี 
- วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีประสบการณ์ในการขับรถประเภทรถจักรยานยนต์  1 ปีขึ้นไป
- มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว 
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
- รู้เส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี  
- รักงานบริการ สนุกกับงานขับรถรับ-ส่งพัสดุ
- สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
- ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
Responsibilities :
- ขับรถรับ-ส่งพัสดุในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- ติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายรับ-ส่งสินค้า และจัดเก็บค่าบริการ
- ตรวจสอบกระบวนการรับ-ส่งให้ถูกต้องครบถ้วน
พนักงานขับรถรับ,ส่งสินค้า 4 ล้อ ประจำต่างจังหวัด
ต่างจังหวัด
1 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60
Qualifications :
- เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี 
- วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว 
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
- รู้เส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี  
- รักงานบริการ สนุกกับงานขับรถรับ-ส่งพัสดุ
- สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
- ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
Responsibilities :
- ขับรถรับ-ส่งพัสดุในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- ติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายรับ-ส่งสินค้า และจัดเก็บค่าบริการ
- ตรวจสอบกระบวนการรับ-ส่งให้ถูกต้องครบถ้วน
พนักงานขับรถรับ,ส่งสินค้า รถบรรทุก 6-10 ล้อ ( Line Haul )
กรุงเทพฯ,ต่างจังหวัด
1 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60
Qualifications :
- เพศ ชาย 
- อายุ 25-35 ปี 
- วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีใบขับขี่ประเภท กท.2 
- รู้เส้นทางต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม 
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน
- ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
Responsibilities :
ขับรถรับ-ส่งพัสดุจากศูนย์กระจายสินค้าใหญ่  ไปยังศูนย์กระจายสินค้าย่อยตามต่างจังหวัด
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขา ( Kerry Express Parcel Shop )
Parcel Shop
1 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60
Qualifications :
• Male/Female, Thai Nationality, Age 22-30Years old
• Bachelor's degree in any related field.
• New graduated is welcome
• Proactive with interpersonal, problem solving skill
• Good team player and service minded
• Strong communication and interpersonal skills
• Good knowledge for Microsoft office.
• Ability to work under pressure, Positive attitude, pleasant personality, energetic and service minded
 
Responsibilities :
 • Welcome all customers with the pleasing attitute.
 • To take care and support customers with service information.
 • Critical thinking and marketing planning To boost sales 
 • Preparation of summary reports
ERP Specialist ( Oracle )
บางรัก
1 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60
Qualifications :
• Male/Female Age 25 - 35 year old
• Bachelor's Degree or higher in IT, Accounting, Business, MIS or related field.
• Minimum 3 years experience in technical supporting Oracle E-Business Suite specially Finance (GL, AP, AR, FA,CM) and Purchasing modules (PO, iPro)
• Good analytical, troubleshooting, interpersonal skills, able to handle various types of users and work well under high pressure
• In-depth knowledge of Oracle E-Business Suite Financial and Purchasing modules is a must.
• Mature, responsibility, hardworking, self-learning plus result-driven
• Excellent interpersonal and communication skills and strong leadership
• Ability to work under pressure, have a problem solving capability
Responsibilities :
• Providing technical support and problem resolution to the business users on the Oracle E-Business Suite ERP system
• Responsible for various programs, form and reports development of the Oracles E-Business Suite ERP system
• Control and monitor Oracles E-Business Suite ERP system for stable and good performance
• Coordinate with internal user for make sure all of department can use systems
• Support new requirement of Oracle E-Business Suite ERP system
• Work with IT Other Team for implement new systems support Business
• Control and manage IT ERP Team for support business requirement and business growth
• Control IT ERP Team follow standard of IT (document and all)
System Analyst
บางรัก
1 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60
Qualifications :
• Bachelor's Degree or higher in IT or related fields
• Minimum 2 years experience in software development
• Knowledge of conception of Object Oriented Design and UML Design
• Have knowledge in Oracle or DB2 or SQL Server
• Familiar with software development life cycle process
• Knowledge of conception of Object Oriented Design and UML Design
• Strong technical and analytical skill
• Must be self-motivated, confident, proactive and positive working attitude
• Ability to work within a team environment
Responsibilities :
• Participate in requirements gathering and confirm requirements, scope and timeline with users.
• Analyze requirements and design for system and technical solution.
• Communicate with vender for any technical issue on IT project to find out resolution.
• Perform coding, enhancement and unit testing of software applications according to the projects functional specification.
• Implement and support software applications on IT projects.
• Get involved in the software design and software applications maintenance, and may take part in technological solution decision.

วิธีการสมัคร

ใบสมัครออนไลน์
ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) มาที่