ส่งเคอรี่ ลุ้นทอง ยิ่งส่ง ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้น ตั้งแต่วันที่ 21-30 เมษายนนี้เท่านั้น

21 Apr 2021 - 30 Apr 2021

ส่งเคอรี่ ลุ้นทอง
ยิ่งส่ง ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้น ✨📦

เพียงแค่…
✔️ ส่งพัสดุกับเคอรี่ เอ็กซ์เพรส แล้วสแกน QR CODE หรือคลิก https://campaign.th.kerryexpress.com/kerryluckydraw/
✔️ กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
✔️ ยืนยันสิทธิ์ พร้อมรอลุ้นทองได้เลย

ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 เมษายน 2564 นี้ เท่านั้น
ลงทะเบียนลุ้นทอง
คลิก 👉🏻 https://campaign.th.kerryexpress.com/kerryluckydraw/

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

  1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด พร้อมหลักฐานตัวจริงถ่ายรูป เพื่อทำการยืนยันเข้ามาในระบบออนไลน์ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดไว้ให้ มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ แล้วบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าว ให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหรือหน่วยงานราชการ เพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป
  2. ในการจับชิ้นส่วน หากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้ว จะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
  3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
  4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกชนิด จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมการโอนทั้งหมด
  5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  6. บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
  7. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร่วมรายการทุกคนลงบนกระดาษแล้วตัดเป็นชิ้นส่วนแต่ละคน นำมาใส่ในภาชนะที่มองเห็นได้ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันที เพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
  8. จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในช่องทางออนไลน์ ที่บริษัทฯ กำหนด ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.
  9. 1 หมายเลขพัสดุ​ = 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาการร่วมโปรโมชันเท่านั้น
  10. ใบอนุญาตเลขที่ 731/2564
share

Latest Promotions