แชะ & แชร์ Happiness Moment “ส่งเคอรี่แฮปปี้ไม่มีหยุด”

Promotion Date 15 NOV - 31 DEC 2022

ประกวดภาพถ่าย และ คลิปวิดีโอเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ แชะ & แชร์ Happiness Moment “ส่งเคอรี่แฮปปี้ไม่มีหยุด” ในรูปแบบของคุณ บนช่องทาง Facebook/Instagram/TikTok/Twitter เริ่มต้นส่งเข้าประกวดได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พ.ย. 65 เวลา 9.00 น. สิ้นสุด 31 ธ.ค. 65 เวลา 23.59 น. แจกรางวัล 32 รางวัล (รวมมูลค่า 73,800 บาท)

กติการ่วมสนุก : 

 1. ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการและมีความต้องการจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ให้ถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอ Happiness Moment ภายใต้หัวข้อ “ส่งเคอรี่แฮปปี้ไม่มีหยุด” ในรูปแบบของคุณ คู่กับกล่องเคอรี่ (เท่านั้น) Happy Box ขนาดใดก็ได้ (ขนาด Mini, S, และ M) หรือที่หน้าร้านเคอรี่ เอ็กซ์เพรส พาร์เซล ช็อป ที่ตกแต่งสติกเกอร์ Non-stop Happiness สาขาใดก็ได้ ใน 13 สาขา ดังต่อไปนี้ บางรัก, สามย่านมิตรทาวน์, BTS สถานีสยาม, Siam Square One, จุฬา ซอย 16, แหลมฉบัง ชลบุรี, ปั๊มเอสโซ่ กาญจนบุรี, ศูนย์บริการอุบลราชธานี, ศูนย์บริการเชียงใหม่, เมืองเชียงราย 1, ขนส่ง 1 สงขลา, เมืองนครปฐม, โอโซน ขอนแก่น
 2. ติดแฮชแท็ก #แฮปปี้ไม่มีหยุด #TeamKerry ใต้โพสต์ภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอ (ของผู้เข้าร่วมประกวด)
 3. แชร์ลง Facebook/Instagram/TikTok/Twitter ของตัวเองช่องทางใดก็ได้ พร้อมตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ (ของผู้เข้าร่วมประกวด)
 4. กดติดตาม Facebook/Instagram/TikTok/Twitter ของ Kerry Express Thailand
 5. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 65 เวลา 9.00 น. สิ้นสุด 31 ธ.ค. 65 เวลา 23.59 น.
 6. ภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอของใครสร้างสรรค์และโดนใจกรรมการมากที่สุด มีสิทธิ์รับของรางวัล ดังนี้

รางวัลสำหรับคลิปวิดีโอ 10 รางวัล (รวมมูลค่า 51,900 บาท)

 • รางวัลที่ 1 iPhone 14 Pro Max Purple 256GB มูลค่า 48,900 บาท 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2-4 Central Voucher 1000 บาท มูลค่า 1,000 บาท 3 รางวัล
 • รางวัลที่ 5-10 Kerry Express Souvenir 6 รางวัล

รางวัลสำหรับภาพถ่าย 10 รางวัล (รวมมูลค่า 15,900 บาท)

 • รางวัลที่ 1 Apple iPad 9th Gen (WiFi) 64GB มูลค่า 12,900 บาท 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2-4 Central Voucher 1000 บาท มูลค่า 1,000 บาท 3 รางวัล
 • รางวัลที่ 5-10 Kerry Express Souvenir 6 รางวัล

รางวัลพิเศษ Best Happiness Moment of The Week 12 รางวัล (รวมมูลค่า 6,000 บาท) *แจกรางวัล 2 ครั้ง ครั้งละ 6 รางวัล สำหรับคลิปวิดีโอ 3 รางวัล และภาพถ่าย 3 รางวัล โดยประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดที่หน้าเพจเฟซบุ๊ก Kerry Express Thailand (เพียงช่องทางเดียว) ในวันที่ 30 พ.ย. 65 เวลา 18.00 น.*  และ 15 ธ.ค. 65 เวลา 18.00 น.*

 • รางวัลสำหรับคลิปวิดีโอ Voucher Lotus’s มูลค่า 500 บาท 6 รางวัล
 • รางวัลสำหรับภาพถ่าย Voucher Lotus’s มูลค่า 500 บาท 6 รางวัล

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม: ประกวดภาพถ่าย และ คลิปวิดีโอเชิงสร้างสรรค์

 • บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านโปรดอ่านและทำความเข้าใจคำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) นี้เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล การทำลายข้อมูล ตลอดจนสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ https://th.kerryexpress.com/th/privacy-notice
 • บัญชีผู้ใช้ Facebook/Instagram/TikTok/Twitter ที่ใช้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นบัญชีที่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง และสงวนสิทธิ 1 บัญชีรายชื่อ ต่อ 1 ช่องทาง ต่อ 1 รางวัล ตลอดกิจกรรมนี้เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนดและต้องมีเนื้อหาที่สร้างสรรค์และเหมาะสมเท่านั้น ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นแทน และสิทธิในการรับของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดที่หน้าเพจเฟซบุ๊ก Kerry Express Thailand เพียงช่องทางเดียว ภายในวันที่ 9 ม.ค. 66 เวลา 18.00 น. ผู้โชคดีต้องติดต่อมาที่ Inbox ใน เพจเฟซบุ๊ก Kerry Express Thailand ภายในวันที่ 9 ม.ค. 66 เวลา 18.00 น. จนถึง 16 ม.ค. 66 เวลา 18.00 น. เท่านั้น เพื่อยืนยันสิทธิและรับของรางวัล โดยแจ้งที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัลให้กับแอดมินภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าไม่รายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
 • กรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถมารับของรางวัลได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทนได้ โดยมีเอกสารดังนี้ 1.หนังสือมอบอำนาจ 2.สำเนาบัตรประชนชนเจ้าของรางวัล 3.สำเนาบัตรประชาชนคนที่รับมอบอำนาจ 4.พร้อมทั้งหลักฐานการแสดงตนว่าเป็นตรงตามประกาศ
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 • ผู้โชคดียินยอมให้บริษัทฯ นำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้โชคดีหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทสามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
 • ในกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ได้ทำตามกติกาครบถ้วน หรือมีเจตนาทุจริต หรือกระทำการทุจริตใดๆ หรือทำผิด ข้อกำหนดใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิมิให้ผู้นั้นได้รับรางวัล โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของคณะกรรมการจากบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและเป็นที่สิ้นสุด
 • พนักงานและครอบครัวของกลุ่มบริษัทฯ และบุคคล / องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่สิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

*เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ

*การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

*สิทธิของรางวัลมีจํานวนจํากัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมได้ที่ Call center 1217 และ Facebook เพจ Kerry Express Thailand

share

Latest Promotions