หน้าหลัก>ข่าวประชาสัมพันธ์>สนับสนุนทุนการศึกษา

สนับสนุนทุนการศึกษา

 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณไมเคิล ฉ่อย ผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจรับ-ส่งพัสดุ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด และ นางสาววันวิสาข์ ทัศนปรีชาชัย ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานบัญชีและการเงิน ของบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 200,000 บาท ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยผู้มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลน ณ หอประชุมชั้น7 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสุริโยทัยโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย โดยมีคุณพร รุจนเวช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ตัวแทนจากคณะครูและนักเรียน จำนวนกว่า 400 คน เป็นผู้รับมอบ
อัพเดท 07.12.2560