หน้าหลัก>ข่าวประชาสัมพันธ์>เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในงานสัมมนาวิชาการ “ 7 Wonder with 7 CEOs” ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในงานสัมมนาวิชาการ “ 7 Wonder with 7 CEOs” ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา คุณวราวุธ นาถประดิษฐ์ (ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปของบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด) ได้รับเชิญจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการ “7Wonder with 7CEOs” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านธุรกิจ พร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ภายใต้คอนเซ็ป “การขับเคลื่อนสู่ธุรกิจก้าวไกลในยุคดิจิตอล (Drive for Progressive Business in the Digital Age)”  ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 1,000 คน ทั้งจากนักศึกษา อาจารย์และบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้
อัพเดท 06.04.2559