หน้าหลัก>ข่าวประชาสัมพันธ์>คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามาศึกษาดูงานที่ศูนย์คัดแยกสินค้า Kerry Bangna Logistics Centre

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามาศึกษาดูงานที่ศูนย์คัดแยกสินค้า Kerry Bangna Logistics Centre

เมื่อวันที่ 29  มีนาคม 2559   บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ต้อนรับคณาจารย์ และนิสิต จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามาศึกษาดูงาน และฟังบรรยายธุรกิจ และการให้บริการ รวมถึงกระบวนการรับส่งสินค้า ณ ศูนย์กระจายสินค้าบางนา  โดยได้รับเกียติจากคุณวราวุธ นาถประดิษฐ์   ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป  และคุณยุทธชัย นาคปฐม ผู้จัดการคลังสินค้า ให้การต้อนรับ และบรรยายในครั้งนี้
อัพเดท 30.03.2559