หน้าหลัก>ข่าวประชาสัมพันธ์>คณาจารย์ และนักศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้าบางนา

คณาจารย์ และนักศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้าบางนา

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าศึกษาดูงาน พร้อมฟังบรรยายธุรกิจและการให้บริการ รวมถึงศึกษากระบวนการรับส่งสินค้า ณ ศูนย์กระจายสินค้าบางนา โดยได้รับเกียรติจากคุณยุทธชัย นาคปฐม (Hub Manager) และคุณพงศธร ศิริอมรพรรณ (Sorting Center Manager) ซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ให้การต้อนรับอย่างความอบอุ่น 
 
อัพเดท 16.05.2559