หน้าหลัก>ข่าวประชาสัมพันธ์>คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้าบางนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้าบางนา

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ต้อนรับอาจารย์ และนิสิต จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน พร้อมฟังบรรยายธุรกิจ
และการให้บริการ รวมถึงศึกษากระบวนการรับส่งสินค้า ณ ศูนย์กระจายสินค้าบางนา โดยในงานได้รับเกียรติจากคุณวราวุธ นาถประดิษฐ์ (ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป) และคุณพงศธร ศิริอมรพรรณ (Sorting Center Manager)  ให้การบรรยายในครั้งนี้
อัพเดท 16.05.2559