หน้าหลัก>ข่าวประชาสัมพันธ์>กิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์

กิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์

กิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24กรกฎาคม 2559 ณโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว และได้รับเกียรติโดยผู้บริหารทั้ง 3ท่านได้แก่ คุณคิน เฮ็ง เน็ง คุณจักร์เพชร์ ราษฎร์เจริญสุข และคุณวราวุธ นาถประดิษฐ์ เป็นประธานร่วมกันในพิธีเปิดงานครั้งนี้ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเงินบริจาคสนับสนุนการกีฬาและการดนตรีให้แก่โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว และจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ของฝ่ายปฏิบัติการ ได้แก่ กีฬาฟุตบอล ตะกร้อ และวอลเล่ย์บอล รวมถึงการประกวดทีมกองเชียร์ซึ่งเป็นสีสันให้แก่กิจกรรมครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมจากหลายหน่วยงานภายในองค์กร สรุปยอดรวมเงินบริจาคให้แก่โรงเรียนวัดกิ่งแก้วมีจำนวนทั้งสิ้น 31,000 บาทถ้วน ได้ทำการส่งมอบเงินบริจาคให้คุณครูชูศักดิ์ในช่วงพิธีปิดงานเป็นที่เรียบร้อย
อัพเดท 24.08.2559