หน้าหลัก>ข่าวประชาสัมพันธ์>เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ปันน้ำใจช่วยเหลือชาวนาไทย ส่งต่อน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ปันน้ำใจช่วยเหลือชาวนาไทย ส่งต่อน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้

เมื่อวันที่ 13มกราคม 2560ที่ผ่านมา คุณวนิชา ดีพัฒชนะ และคุณสุวัฒน์ อุไรโรจน์ ผู้แทนจากบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด   ได้เดินทางเข้าพบพ.อ.ไชยศักดิ์  พรนิพัทธ์กุล ผอ.กกร.ทภ.4ผู้แทน ทภ.4เพื่อส่งมอบข้าวสารที่ทางบริษัทได้รับซื้อจากชาวนา และสหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ซึ่งข้าวสารเหล่านี้จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยส่ง มอบข้าวสารให้กระจายตามพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 4ณ กกร.ทภ.4  บก.ทภ.4  ค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช จำนวน 700ถุง
- อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จำนวน 200ถุง 
- พนักงานเคอรี่ ที่บ้านน้ำท่วม จำนวน 50ถุง 
- กองบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) จำนวน 700ถุง 
โดยทางหน่วยงานจะนำไปแจกจ่ายให้ 12จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,650ถุง มีน้ำหนักถุงละ 5กก. รวม 8,250กก.
อัพเดท 24.02.2560