หน้าหลัก>ข่าวประชาสัมพันธ์>"เคอรี่ เอ็กซ์เพรส" ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยขอนแก่น" มุ่งยกระดับพัฒนาศักยภาพการศึกษาไทย

"เคอรี่ เอ็กซ์เพรส" ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยขอนแก่น" มุ่งยกระดับพัฒนาศักยภาพการศึกษาไทย

โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคุณศักดิ์ชัย เตียวศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนาม โดยพิธีจัดขึ้น ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
Natkarita Jeasitthinon (ณัฏฐ์กฤตา เจียสิทธินนท์)
Division Manager - Public Relations
Kerry Express Thailand Limited
Tel: +66 6 3206 3058
E-mail: Natkarita.J@kerrylogistics.com
 
Krisada Chanthawong (กฤษดา จันทะวงค์)
Public Relations Officer
Kerry Express Thailand Limited
Tel: +66 6 3 273 5339
E-mail: Kchanthawong@kerrylogistics.com
 
อัพเดท 19.07.2562