หน้าหลัก>ข่าวประชาสัมพันธ์>"เคอรี่ เอ็กซ์เพรส" ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยขอนแก่น" มุ่งยกระดับพัฒนาศักยภาพการศึกษาไทย

"เคอรี่ เอ็กซ์เพรส" ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยขอนแก่น" มุ่งยกระดับพัฒนาศักยภาพการศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพของนักศึกษาในด้านวิชาการและการวิจัย รวมทั้งการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา เสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานให้กับบัณฑิต

โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคุณศักดิ์ชัย เตียวศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนาม โดยพิธีจัดขึ้น ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
 
อัพเดท 19.07.2562