หน้าหลัก>ข่าวประชาสัมพันธ์>“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” ขึ้นเหนือเดินหน้าผนึกกำลัง “ม.เชียงใหม่” ร่วมพัฒนาทักษะด้านการบริหารการจัดการโลจิสติกส์ผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่

“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” ขึ้นเหนือเดินหน้าผนึกกำลัง “ม.เชียงใหม่” ร่วมพัฒนาทักษะด้านการบริหารการจัดการโลจิสติกส์ผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกแห่งการแข่งขันทางธุรกิจ พร้อมเปิดโอกาสให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ร้านเคอรี่ เอ็กซ์เพรส พาร์เซ็ลชอป ทุกสาขาทั่วประเทศ

โดยได้รับเกียรติจากคุณวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการบริหารสายงานพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด และรองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว
คุณวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการบริหารสายงานพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ โดยพร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรและทักษะรวมไปถึงศักยภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการฝึกอบรมระยะสั้น จัดหาบุคลากรเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษให้กับคณะ รวมไปถึงโครงการสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาฝึกงานที่มุ่งมั่นให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงในโลกธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องการขนส่งพัสดุด่วน เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจเข้าฝึกประสบการณ์ในการทำงานได้ที่ร้านเคอรี่ เอ็กซ์เพรส พาร์เซ็ลชอป ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมเรียนรู้จากการทำงานจริงก่อนสำเร็จการศึกษา”
 
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้นำอันดับ 1 ด้านการจัดส่งพัสดุด่วนในประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต ถือเป็นการวางรากฐานมาตรฐานระบบการศึกษาอันเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมเดินหน้าสานสัมพันธ์สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/KerryExpressThailand

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Natkarita Jeasitthinon (ณัฏฐ์กฤตา เจียสิทธินนท์)
Division Manager - Public Relations
E-mail: Natkarita.J@kerrylogistics.com
 
Krisada Chanthawong (กฤษดา จันทะวงค์)
Public Relations Officer
E-mail: Kchanthawong@kerrylogistics.com
 
 
โทรศัพท์ 02 238 5558 ต่อ แผนกสื่อสารการตลาด
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1217 
อีเมล TH.EX.Callcenter@kerrylogistics.com
อัพเดท 14.08.2562