หน้าหลัก>ข่าวประชาสัมพันธ์>“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” ลงนามความร่วมมือ“ม.ราชภัฎนครปฐม” เน้นสร้างบัณฑิตจากการฝึกประสบการณ์จริง เพื่อต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์ไทย

“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” ลงนามความร่วมมือ“ม.ราชภัฎนครปฐม” เน้นสร้างบัณฑิตจากการฝึกประสบการณ์จริง เพื่อต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์ไทย

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์สำหรับนักศึกษา ทั้งในเชิงวิชาการและปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์

ภายในงานได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้แก่ คุณสุดารัตน์ นรนิธิวรรณ ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลคล บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และแขกผู้มีเกียรติจากทั้งสองหน่วยงาน ให้เกียรติร่วมลงนามในพิธี ณ ห้องประชุม ศูนย์คัดแยกและกระจายสินค้า (บางนา) บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรประจำการของสถานประกอบการ และเพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์สำหรับนักศึกษา ทั้งในเชิงวิชาการและปฏิบัติการของผู้ร่วมโครงการทั้งสองฝ่าย พร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชม กระบวนการทำงาน ณ ศูนย์คัดแยกและกระจายสินค้า (บางนา) ในครั้งนี้อีกด้วยอัพเดท 21.08.2562