หน้าหลัก>ข่าวประชาสัมพันธ์>“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” จับมือ “ม.แม่ฟ้าหลวง” พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ระดับสากล

“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” จับมือ “ม.แม่ฟ้าหลวง” พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ระดับสากล

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ พร้อมเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตสู่ระดับสากล ภายใต้การร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่าย

โดยได้รับเกียรติจากคุณสุดารัตน์ นรนิธิวรรณ ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานบริหารและพัฒนทรัพยากรบุคคล บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด และดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส คณบดี สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมลงนามในพิธี ณ ห้องประชุมดอยตุง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


         

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้นำอันดับ 1 ด้านการจัดส่งพัสดุด่วนในประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต ถือเป็นการวางรากฐานมาตรฐานระบบการศึกษาอันเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมเดินหน้าสานสัมพันธ์สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/KerryExpressThailand

อัพเดท 10.09.2562