หน้าหลัก>ข่าวประชาสัมพันธ์>“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” รับรางวัลบริการการสื่อสารจากศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย

“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” รับรางวัลบริการการสื่อสารจากศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย

เมื่อเร็วๆนี้ คุณปรารถนา ขุนอาจ รองหัวหน้าแผนกคอลเซ็นเตอร์ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนรับรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานสนับสนุนบริการถ่ายทอดการสื่อสารดีเด่นประจำปี 2562 (TTRS OK) โดยศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย Thailand Telecommunication Relay Service (TTRS) ณ ห้องประชุม Jubilee Ballroom โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ ในฐานะผู้นำอันดับ 1 ด้านการจัดส่งพัสดุด่วนในประเทศไทยที่เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม พร้อมส่งเสริมและลดความเหลื่อมล้ำสำหรับผู้พิการทางการได้ยินภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมเป็นประธานในพิธี รวมถึงศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และคุณพีระเชษฐ์ พงษ์ศิริ ผู้แทนจากสำนักงาน กสทช.  พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 12 หน่วยงาน เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือในการสนับสนุนบริการถ่ายทอดการสื่อสารของศูนย์ (TTRS) ลดความเหลื่อมล้ำในการสื่อสารของผู้พิการทางการได้ยินในประเทศไทย
 

 
อัพเดท 03.01.2563