แบงคอค เซมเดย์

เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ได้เริ่มการให้บริการรูปแบบใหม่ภายในกรุงเทพฯ โดยเน้นการจัดส่งเอกสารและพัสดุขนาดเล็กภายในวันเดียว โดยบริการนี้มีชื่อว่า “Bangkok Sameday” คือหลังจากลูกค้าได้ทำการจองรถเข้ารับพัสดุ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้ารับพัสดุภายใน 2 ชั่วโมงและทำการจัดส่งถึงปลายทางในวันเดียวกัน โดยเรามีทีมงานเจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า (Service Master) ที่ผ่านการอบรมในด้านการปฏิบัติงานกับเคอรี่ เอ็กซ์เพรส เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

บุคคล – บุคคล บริการเสริมพิเศษ