ธุรกิจ-ส่งถึง-ธุรกิจ

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ได้ให้บริการลูกค้ากว่า 1,000 ราย ในการจัดส่งพัสดุไปยังสำนักงานและสถานประกอบการต่างๆ

ทั้งนี้องค์กรที่ใช้บริการของเรา อาทิ ธนาคาร, สถาบันทางการเงิน, สำนักงานกฏหมาย, บริษัทจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ, กลุ่มร้านค้าย่อยในเครือบริษัทเดียวกัน, ร้านค้าปลีก, บริษัทขายตรง, บริษัทโทรคมนาคม, บริษัทการค้าระหว่างประเทศ, สำนักงานทั่วไป เป็นต้น

เรามีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงความแตกต่างของแต่ละบริษัท ดังนั้นในการให้ในส่วนของธุรกิจ - ธุรกิจ (B2B) เราจึงได้จัด “ทีมงานการจัดการลูกค้าสัมพันธ์” (Customer Relationship Management: CRM) ขึ้น เพื่อดูแลและทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าทุกรายด้วยบริการที่ดีที่สุด

ในการทำงานของแต่ละธุรกิจย่อมไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาดในด้านคุณภาพและระยะเวลา ดังนั้น เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จึงได้จัดทำรายงานการส่งพัสดุให้กับลูกค้าในส่วนนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นถึงคุณภาพในการให้บริการของเรา

ธุรกิจ-ส่งถึง-บุคคล