title

SF Express ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ครองสัดส่วน 62.66% พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนเคอรี่ฯ ไปอีกขั้น

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX รายงานผลการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Mandatory Tender Offer)* ว่า SF Express** ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในจีนและเอเชีย ได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเคอรี่ เอ็กซ์เพรส โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,091,818,327 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 62.66% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ในฐานะที่เคอรี่ฯ เป็นบริษัทลูกที่ SF Express ถือหุ้นโดยตรง เคอรี่ฯ เชื่อมั่นว่าจะได้รับการสนับสนุนที่คล่องตัวมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเงินลงทุน นอกเหนือจากด้านเทคโนโลยี และ โนว์ฮาวต่างๆ ที่ SF Express ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะนำมาซึ่งผลลัพธ์เชิงบวกและเป็นการเปิดทางให้เคอรี่ฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

“คณะผู้บริหารของเคอรี่ฯ ทุกคน รู้สึกตื่นเต้นและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ SF Express ได้มาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเรา เรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความร่วมมือในการทำงานที่แน่นแฟ้นมากขึ้นของทั้งสองฝ่าย เคอรี่ฯ จะก้าวต่อไปในทิศทางที่ดีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ เราพร้อมที่จะสนับสนุนและมีความเชื่อมั่นว่าความแข็งแกร่งของ SF Express นั้น จะพาเราไปสู่ความสำเร็จอีกขั้นอย่างแน่นอน” นายอเล็กซ์ อึ้ง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าว


*บริษัท เอสเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ (“SFTH”) ได้ดำเนินการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) ของ KEX จากผู้ถือหุ้นรายอื่นที่สนใจจะขายและตอบรับคำเสนอซื้อ เมื่อวันที่ 8กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1.28 พันล้านหุ้น (หรือ 73.18% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ในราคา 5.50 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดระยะเวลารับซื้อทั้งสิ้น 28 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567

**บริษัท เอสเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (“SFTH” หรือ “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) เป็นบริษัทย่อยที่ SF Express ถือหุ้นทางอ้อม และมีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

share