เอ็กซ์ตร้าแคร์

เพิ่มความมั่นใจในการจัดส่งพัสดุที่มีมูลค่าสูง ด้วยบริการเพิ่มวงเงินความรับผิดชอบในความสูญหายและความเสียหายของพัสดุ โดยสามารถเพิ่มวงเงินความรับผิดชอบสูงสุดถึง 50,000 บาท ที่จะช่วยรับความเสี่ยงในกรณีพัสดุสูญหายหรือเสียหาย

ประโยชน์ของบริการเอ็กซ์ตร้าแคร์

services:extracare.benefit-1

สบายใจ ไร้กังวล เมื่อส่งพัสดุที่มีมูลค่าสูง

services:extracare.benefit-2

เพิ่มวงเงินความรับผิดชอบสูงสุดถึง 50,000 บาท

services:extracare.benefit-3

ช่วยแบกรับความเสี่ยงในกรณีพัสดุสูญหายหรือเสียหาย

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. พัสดุต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ทางเคอรี่ เอ็กซ์เพรส กำหนดไว้ ให้สามารถรับบริการเพิ่มวงเงินความรับผิดชอบในความสูญหายและความเสียหายของพัสดุ
  2. กล่องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายในกล่อง
  3. พัสดุต้องเป็นสินค้ามือ 1 เท่านั้น
  4. ใบเสร็จต้องเป็นใบกำกับภาษี อายุไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า

ค่าบริการและวงเงินความรับผิดชอบ

วงเงินความรับผิดชอบค่าบริการ
2,001 - 5,000 บาท10 บาท
5,001 - 10,000 บาท20 บาท
10,001 - 15,000 บาท30 บาท
15,001 - 20,000 บาท40 บาท
20,001 - 25,000 บาท50 บาท
25,001 - 30,000 บาท60 บาท
30,001 - 35,000 บาท70 บาท
35,001 - 40,000 บาท80 บาท
40,001 - 45,000 บาท90 บาท
45,001 - 50,000 บาท100 บาท