คุณสามารถใช้บริการ เรียกรถเข้ารับพัสดุ (Pickup Request) ได้ตามช่องทางดังนี้

kerry-icon

แอปพลิเคชัน

Kerry Express

google play icon
app store icon
line oa icon

LINE Official Account

@kerryexpress

Coming Soon

เตรียมพบกับบริการ เรียกรถเข้ารับพัสดุ (Pickup Request) บนเว็บไซต์ Kerry Express ได้เร็วๆ นี้

coming soon page