บริการรับพัสดุถึงบ้าน (Pickup Service)

บริการที่ลูกค้าสามารถเรียกรถเข้ารับพัสดุถึงบ้านได้ง่ายๆ มีให้คุณเลือกถึง 3 บริการ
services:pickup-request.detail-1.title

1. บริการเข้ารับพัสดุด่วนแบบทันที (Instant Pickup)

คือบริการเข้ารับพัสดุถึงบ้านและนำไปส่งที่สาขาเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ให้บริการโดยรถ Grab เข้ารับภายใน 30 นาที* ค่าบริการเข้ารับเริ่มต้นที่ 39 บาท*

ให้บริการในจังหวัด กรุงเทพฯ และปริมณฑล** เชียงใหม่ ขอบแก่น ชลบุรีและภูเก็ต​ เรียกรถไปรับพัสดุถึงบ้าน ผ่านทางแอปพลิเคชัน Kerry Express

*ขึ้นอยู่กับระยะทางและการจราจรในขณะนั้น
**ปริมณฑลได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี, และสมุทรปราการ

services:pickup-request.detail-2.title

2. บริการเข้ารับพัสดุด่วนแบบตามรอบทุกชั่วโมง (Express Pickup)

คือบริการเข้ารับพัสดุถึงบ้านและนำไปส่งที่สาขาเคอรี่ เอ็กซ์เพรสใกล้บ้านคุณ ให้บริการโดยรถ Grab เข้ารับตามรอบภายใน 1 ชั่วโมง* ค่าบริการเข้ารับเริ่มต้นที่ 39 บาท*​

ให้บริการในจังหวัด กรุงเทพฯ และปริมณฑล** เชียงใหม่ ขอบแก่น ชลบุรีและภูเก็ต​ เรียกรถไปรับพัสดุถึงบ้าน ผ่านทางแอปพลิเคชัน Kerry Express ​

*ขึ้นอยู่กับระยะทางและการจราจรในขณะนั้น
**ปริมณฑลได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี, และสมุทรปราการ

services:pickup-request.detail-3.title

3. บริการเข้ารับพัสดุแบบนัดหมาย (Economy Pickup)

คือบริการเข้ารับพัสดุถึงบ้านและนำไปส่งที่สาขาเคอรี่ เอ็กซ์เพรสใกล้บ้านคุณ ให้บริการโดยรถ Kerry Express เข้ารับ 3 รอบต่อวัน ค่าบริการเข้ารับฟรี* ให้บริการ ทั่วประเทศ

ช่วงเวลาเข้ารับ

10:00 น. - 13:00 น.
13:00 น. - 15:00 น.
15:00 น. - 17:00 น.

*เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ

ตารางเปรียบเทียบบริการ

เข้ารับพัสดุด่วนแบบทันที
(Instant Pickup)
เข้ารับพัสดุด่วนแบบตามรอบทุกชั่วโมง
(Express Pickup)
เข้ารับพัสดุด่วนแบบนัดหมาย
(Economy Pickup)
ราคาเริ่มต้น39 บาท*39 บาท*ฟรี
เวลาเข้ารับภายใน 30 นาทีตามรอบชั่วโมง3 ช่วงเวลา
10:00 น. - 13:00 น.
13:00 น. - 15:00 น.
15:00 น. - 17:00 น.
ราคาต่อกิโลเมตรรถจักรยานยนต์
0-2 กม. : 39 บาท
2-5 กม. : 50 บาท
5 กม. ขึ้นไป +8 บาท/กม.
รถยนต์
เริ่มต้นที่ 85 บาท +12 บาท/กม.
รถจักรยานยนต์
0-2 กม. : 39 บาท
2-5 กม. : 50 บาท
5 กม. ขึ้นไป +8 บาท/กม.
รถยนต์
เริ่มต้นที่ 85 บาท +12 บาท/กม.
ฟรี
ช่องทางการเรียกใช้บริการแอปพลิเคชัน เคอรี่ เอ็กซ์์เพรสแอปพลิเคชัน เคอรี่ เอ็กซ์์เพรสแอปพลิเคชัน เคอรี่ เอ็กซ์์เพรส
LINE @kerryexpress
Website EasyShip
พื้นที่ที่สามารถใช้บริการกรุงเทพฯ และปริมณฑล** เชียงใหม่
ขอนแก่น ชลบุรี และภูเก็ต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล** เชียงใหม่
ขอนแก่น ชลบุรี และภูเก็ต
ทั่วประเทศ

*ขึ้นอยู่กับระยะทางและการจราจรในขณะนั้น
**ปริมณฑลได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ

3 ช่องทาง ในการเรียกรถเข้ารับพัสดุถึงบ้าน

เรียกได้ทั้ง 3 บริการ

เรียกผ่านแอปพลิเคชัน
“Kerry Express”

สำหรับเรียกบริการเข้ารับพัสดุแบบนัดหมาย เท่านั้น

เรียกผ่านไลน์
@kerryexpress
เรียกผ่านเว็บไซต์
https://th.kerryexpress.com

4 ขั้นตอนง่ายๆ เรียกใช้บริการรับพัสดุถึงบ้าน ผ่านแอปพลิเคชัน เคอรี่ เอ็กซ์์เพรส

1
เปิดแอปฯ
“Kerry Express”
แล้วไปที่เมนู “เรียกรถเข้ารับ”
2
คลิกที่เมนู
“เข้ารับพัสดุด่วน” หรือ
“เข้ารับแบบนัดหมาย”
3
เลือกเมนู “เข้ารับทันที” หรือ
“เข้ารับตามรอบ (ทุกชั่วโมง)”
หรือ “เข้ารับแบบนัดหมาย”
4
กรอกข้อมูลพัสดุ
และกด “ยืนยันการจอง”

1
เปิดแอปฯ
“Kerry Express”
แล้วไปที่เมนู “เรียกรถเข้ารับ”
2
คลิกที่เมนู
“เข้ารับพัสดุด่วน” หรือ
“เข้ารับแบบนัดหมาย”
3
เลือกเมนู “เข้ารับทันที” หรือ
“เข้ารับตามรอบ (ทุกชั่วโมง)”
หรือ “เข้ารับแบบนัดหมาย”
4
กรอกข้อมูลพัสดุ
และกด “ยืนยันการจอง”

ดาวน์โหลดแอปฯ

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส

KerryExpress Icon

สแกนเลย!

KerryExpress Icon
เรียกรถเข้ารับพัสดุถึงบ้าน
กับเคอรี่ เอ็กซ์เพรส

App Store Icon
Google Play Icon
Download Background