แจ้งพื้นที่จัดส่งที่ได้รับผลกระทบ และเงื่อนไขการจัดส่งพัสดุไปยังพื้นที่ภาคใต้

เรียนลูกค้าเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ทุกท่าน

เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต พังงา  และสุราษฎร์ธานี ทางบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำเป็นต้องจำกัดพื้นที่ในการจัดส่ง รวมถึงปริมาณพัสดุ จึงขอแจ้งเงื่อนไขการจัดส่งพัสดุไปยังพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นการรักษาระดับคุณภาพการให้บริการ

สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิก

share

โปรโมชั่นล่าสุด