บริการส่งพัสดุด่วน
ก่อนเที่ยง (AM)

บริการเสริมส่งพัสดุด่วนก่อนเที่ยง (AM) โดยคุณจะได้รับพัสดุภายในเที่ยงของวันถัดไป สามารถแจ้งบริการเสริมผ่านเจ้าหน้าที่ได้ที่ เคอรี่ พาร์เซล ช็อปทุกสาขา

วิธีใช้บริการ AM

เตรียมพัสดุที่ต้องการจัดส่ง
1

เตรียมพัสดุที่ต้องการจัดส่ง

แพ็คใส่กล่อง หรือ บรรจุภัณฑ์ให้เรียบร้อย
แจ้งพนักงานที่สาขา
2

แจ้งพนักงานที่สาขา

แจ้งพนักงานที่เคาน์เตอร์ เมื่อต้องการใช้บริการส่งพัสดุด่วนแบบ AM
ชำระค่าจัดส่งพัสดุพร้อมกับค่าบริการเสริม
3

ชำระค่าจัดส่งพัสดุพร้อมกับค่าบริการเสริม

สามารถชำระได้ทั้งเงินสด, Rabbit LINE Pay และ QR Code