สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

เคอรี่ เอ็กเพรส นอกจากเราจะเน้นการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นมืออาชีพ เปิดกว้างในการนำเสนอความคิดเห็นและมีความพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกัน เรายังเน้นดูแลพนักงานแบบคนในครอบครัว ทั้งด้านสุขภาพครอบครัว และ สังคม เพื่อให้เพื่อนพนักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขกับชีวิตการทำงานและครอบครัว โดยบริษัทจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ดังนี้
ค่ารักษาพยาบาล
ประกันสุขภาพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
ประกันชีวิต
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินช่วยเหลืออื่นๆ
เครื่องแบบพนักงาน
สวัสดิการค่าอาหาร
ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
   
วัน เวลาเปิดรับ
Customer Service Analyst
บางรัก
1 เม.ย. 60 - 31 พ.ค. 60
Qualifications :
- Bachelor degree in Business Administration or relevant fields
- Verbal and written English language communication
- Detail oriented
- Proficient in Microsoft Excel and other Microsoft  office programs
- Must be able to work independently with minimal supervision
- Knowledge of accounting and reporting practices
- Fresh graduate is welcomed.
Responsibilities :
- Conduct audits from sets of data to ensure data integrity and billing accuracy
- Implement internal control/audit process
- Prepare, summarize and present performance reports for internal and external clients
- Perform data analysis
- Liase with external and internal teams/clients to complete audit and reporting assignments
- Participate, present and lead meeting with customers-
- Adhoc project management and execution
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บางรัก
1 เม.ย. 60 - 31 พ.ค. 60
Qualifications :
- เพศชาย / หญิง อายุ 24-35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหาธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านธุรการ,ประสานงาน
- สามารถใช้โปรแกรม Ms Office, VLOOKUP, HLOOKUP, Pivot ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
- มีความรับผิดชอบสูง และสามารถบริหารจัดการงานได้เป็นอย่างดี
Responsibilities :
- ดูแลและประสานงานธุรการด้านค่าใช้จ่าย (ค่าอินเทอร์เน็ต, ค่าน้ำ, ค่าอุปกรณ์)
- ควบคุม ดูแลและตรวจสอบทรัพย์สิน และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ
- ดูแล, ประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ
Accounting Officer (Fixed Assets)
บางรัก
1 เม.ย. 60 - 31 พ.ค. 60
Qualifications :
- เพศชาย/หญิง,  อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 3-4 ปี
- มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์และรับผิดชอบงานได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์การใช้งานระบบ Oracle จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
Responsibilities :
- ตรวจสอบ ติดตาม ตรวจทาน ปรับปรุง ทะเบียนสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ
- บันทึกการ transfer สินทรัพย์และคำนวณค่าเสื่อมราคา
- จัดเตรียมและประสานงานในกิจกรรมการตรวจนับทรัพย์สินถาวรประจำปี
- ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Application Support
บางรัก
1 เม.ย. 60 - 31 พ.ค. 60
Qualifications :
- เพศชาย/หญิง ,อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้าน IT, Application Support
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
- รักงานบริการ, มีความรับผิดชอบสูง
Responsibilities :
- บริการให้คำปรึกษาระบบและ Application /Software ที่ใช้อยู่รวมถึงแนะนำระบบวิธีการและขั้นตอนการทำงาน
- ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลต่างๆทางด้าน Application/Software ให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบายของบริษัท
- สนับสนุน วิเคราะห์ ติดตามและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมระบต่างๆ 
Customer Care Agent
บางรัก
1 เม.ย. 60 - 31 พ.ค. 60
Qualifications :
-Male/Female, Thai Nationality, Age 22-30Years old
-Bachelor's degree in any related field.
-Good communication skills
-0 – 2 years relevant experience in call center or customer service. (Fresh graduated are welcome)
-Good command in speaking , reading and writing English
-Good command of Computer Literacy, and typing skills
-Service mind, Polite, Positive thinking, Active, Fast Learning, Enthusiastic and Good Relationship
-Able to work under pressure and flexible time
Responsibilities :
-Take responsible for overall customer satisfaction.
-Responds to incoming email and phone enquiries.
-Prepares reports by collecting, analyzing, and summarizing information.
-Maintains quality service by establishing and enforcing organization standards.
-Maintains professional and technical knowledge.
Accounting Supervisor A/P
บางรัก
1 เม.ย. 60 - 31 พ.ค. 60
Qualifications :
- เพศชาย/หญิง,  อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 3-5 ปี
- มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์และรับผิดชอบงานได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์การใช้งานระบบ Oracle จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
Responsibilities :
- ตรวจสอบความถูกต้องของงานบัญชีด้านจ่าย A/P
- ตรวจสอบ และจัดเตรียมรายการจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น
- บันทึกบัญชีเข้าระบบสำเร็จรูป
- สอนงาน ให้คำแนะนำ ดูแล ควบคุมทีมงาน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Business Planning Executive
บางรัก
1 เม.ย. 60 - 31 พ.ค. 60
Qualifications :
 • Master's degree in Engineering, Economics, Management, or other related field with age not over 30 year-old
 • At least one year of full-time working experience with no limitation on industries
 • Proficiency in English and Thai is a must
 • Excellence in logical thinking and analytical skills
 • Strong interpersonal skills with all levels of people, including the company executives, middle level managers as well as ground staffs
 • Down to earth, enjoy working closely with operations team.
 • Free to travel.
Responsibilities :
 • Execution : To assist commercial team to carry out company objectives, including the liaison with functional teams and corporate teams, getting feedback and tracking action status.
 • Analytics : To help the commercial head on preparing and analyzing project management, dashboards and KPIs.
 • Actualization : To control the action plans, and assist commercial team to carry out those plans. 
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขา
กรุงเทพฯ
1 เม.ย. 60 - 31 พ.ค. 60
Qualifications :
• Male/Female, Thai Nationality, Age 22-30Years old
• Bachelor's degree in any related field.
• New graduated is welcome
• Proactive with interpersonal, problem solving skill
• Good team player and service minded
• Strong communication and interpersonal skills
• Good knowledge for Microsoft office.
• Ability to work under pressure, Positive attitude, pleasant personality, energetic and service minded
 
Responsibilities :
 • Welcome all customers with the pleasing attitute.
 • To take care and support customers with service information.
 • Critical thinking and marketing planning To boost sales 
 • Preparation of summary reports
Call Center (Thai/English)
อุดมสุข
1 เม.ย. 60 - 31 พ.ค. 60
Qualifications :
• Thai National, age between 22-28 years
• Diploma or higher in related field
• Good communication skills
• 0 – 2 years relevant experience in call center or customer service. (Fresh graduated are welcome)
• Good command in speaking , reading and writing English
• Good command of Computer Literacy, and typing skills
• Service mind, Polite, Positive thinking, Active, Fast Learning, Enthusiastic and Good Relationship
• Able to work under pressure and flexible time.
• Flexible to work as shift, holiday and weekend day
Responsibilities :
• Handle incoming calls : General information / Booking / Tracking of shipment
• Handle customer inquiries, complaints and resolve customer problem with prompt, accurate and courteous replies over the phone
• Provide products, service and general information to customer
• Execute customer instruction of both request and complaint transaction
• Update products and service information
• Work or follow up the case with other departments for service requirements required including to provide administrative assistant within the department
IT Trainer
ประชาชื่น
1 เม.ย. 60 - 31 พ.ค. 60
Qualifications :
- เพศชาย  อายุ 23-33 ปี
- การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้าน IT
- มีทักษะในการสื่อสาร, ติดต่อประสานงาน
- มีความกระตือรือร้น และความสามารถในการทำงานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์
- สามารถเดินทางเพื่อไปปฎิบัติงานได้ในกรุงเทพและปริมณฑล
- หากมีรถส่วนตัวสำหรับเดินทาง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Responsibilities :
- ศึกษาการใช้งานของโปรแกรม Software ที่นำมาใช้กับทุกสาขา 
- สอนการใช้งานระบบโปรแกรมต่างๆ ให้กับพนักงานทั่วประเทศ
- ติดตามผลการใช้งานโปรแกรม และประสานงานกับทีม Developer เพื่อปรับปรุง โปรแกรมให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด
- สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการใช้งานโปรแกรม
Senior System Analyst
บางรัก
1 เม.ย. 60 - 31 พ.ค. 60
Qualifications :
• Bachelor's Degree or higher in IT or related fields
• Minimum 2 years experience in software development
• Knowledge of conception of Object Oriented Design and UML Design
• Have knowledge in Oracle or DB2 or SQL Server
• Familiar with software development life cycle process
• Knowledge of conception of Object Oriented Design and UML Design
• Strong technical and analytical skill
• Must be self-motivated, confident, proactive and positive working attitude
• Ability to work within a team environment
Responsibilities :
• Participate in requirements gathering and confirm requirements, scope and timeline with users.
• Analyze requirements and design for system and technical solution.
• Communicate with vender for any technical issue on IT project to find out resolution.
• Perform coding, enhancement and unit testing of software applications according to the projects functional specification.
• Implement and support software applications on IT projects.
• Get involved in the software design and software applications maintenance, and may take part in technological solution decision.
Senior Analyst Programmer / Analyst Programmer / Mobile Programmer
บางรัก/ ประชาชื่น
1 เม.ย. 60 - 31 พ.ค. 60
Qualifications :
• Male / Female, Age 20-35 Years old
• Bachelor's degree in IT or related
• At least 1 years experience in IT-related field support
• Ability to work under pressure, possess problem solving capability
• Strong communication and interpersonal skills
• Good attitude
Responsibilities :
• Providing effective support and service following user' requirements
• Develop applications to support business including win app, web app, etc
• Analyze, customize and develop applications and systems
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งสินค้า
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
1 เม.ย. 60 - 31 พ.ค. 60
Qualifications :
- เพศชาย หรือหญิง  อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษามัธยมปลาย (ม. 6) ขึ้นไป
- ผู้สมัครต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
- มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทจักรยานยนต์และรถยนต์ 4 ล้อ
- รู้จักเส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
- รักงานบริการ สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
- สามารถใช้โปรแกรม  MS. Office ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานได้ดี
- ถ้าหากมีประสบการณ์เกี่ยวกับศูนย์กระจายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท
Responsibilities :
- ดูแลการปฏิบัติงานของตำแหน่ง Biker / Driver
- สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รักษาคุณภาพของงานการบริการ ให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของบริษัทฯ
- ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการจัดส่งและรับพัสดุ, การเก็บค่าบริการให้ถูกต้อง และตรงเวลา
- แยกกลุ่มพัสดุตามเส้นทงที่กำหนด
- รับ-ส่งสินค้าให้กับลูกค้าและจัดเก็บชำระค่าสินค่าปลาทาง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่คัดแยกสินค้า (บางนา)
บางนา
1 เม.ย. 60 - 31 พ.ค. 60
Qualifications :
- เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี 
- วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ม. 3
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- ทำงาน จันทร์ – เสาร์ 
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
Responsibilities :
คัดแยกสินค้าและจัดเรียงสินค้าภายในศูนย์กระจายสินค้า
พนักงานขับรถรับ,ส่งสินค้า Line Haul
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
1 เม.ย. 60 - 31 พ.ค. 60
Qualifications :
- เพศ ชาย 
- อายุ 25-35 ปี 
- วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีใบขับขี่ประเภท กท.2 
- รู้เส้นทางต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม 
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
 
Responsibilities :
ขับรถรับ-ส่งพัสดุจากศูนย์กระจายสินค้าใหญ่  ไปยังศูนย์กระจายสินค้าย่อยตามต่างจังหวัด
พนักงานขับรถจักรยานยนต์ รับ,ส่งสินค้า
กรุงเทพฯ
1 เม.ย. 60 - 31 พ.ค. 60
Qualifications :
- เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี 
- วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีประสบการณ์ในการขับรถประเภทรถจักรยานยนต์  1 ปีขึ้นไป
- มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว 
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
- รู้เส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี  
- รักงานบริการ สนุกกับงานขับรถรับ-ส่งพัสดุ
- สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
- ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
Responsibilities :
- ขับรถรับ-ส่งพัสดุในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- ติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายรับ-ส่งสินค้า และจัดเก็บค่าบริการ
- ตรวจสอบกระบวนการรับ-ส่งให้ถูกต้องครบถ้วน
พนักงานขับรถรับ,ส่งสินค้า 4 ล้อ ประจำต่างจังหวัด
ต่างจังหวัด
1 เม.ย. 60 - 31 พ.ค. 60
Qualifications :
- เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี 
- วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว 
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
- รู้เส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี  
- รักงานบริการ สนุกกับงานขับรถรับ-ส่งพัสดุ
- สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
- ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
Responsibilities :
- ขับรถรับ-ส่งพัสดุในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- ติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายรับ-ส่งสินค้า และจัดเก็บค่าบริการ
- ตรวจสอบกระบวนการรับ-ส่งให้ถูกต้องครบถ้วน
พนักงานขับรถรับ,ส่งสินค้า 4 ล้อ
กรุงเทพฯ และ สมุทรปราการ
1 เม.ย. 60 - 31 พ.ค. 60
Qualifications :
- เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี 
- วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว 
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
- รู้เส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี  
- รักงานบริการ สนุกกับงานขับรถรับ-ส่งพัสดุ
- สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
- ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
Responsibilities :
- ขับรถรับ-ส่งพัสดุในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- ติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายรับ-ส่งสินค้า และจัดเก็บค่าบริการ
- ตรวจสอบกระบวนการรับ-ส่งให้ถูกต้องครบถ้วน

วิธีการสมัคร

ใบสมัครออนไลน์
ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) มาที่