สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

เคอรี่ เอ็กเพรส นอกจากเราจะเน้นการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นมืออาชีพ เปิดกว้างในการนำเสนอความคิดเห็นและมีความพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกัน เรายังเน้นดูแลพนักงานแบบคนในครอบครัว ทั้งด้านสุขภาพครอบครัว และ สังคม เพื่อให้เพื่อนพนักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขกับชีวิตการทำงานและครอบครัว โดยบริษัทจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ดังนี้
ค่ารักษาพยาบาล
ประกันสุขภาพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
ประกันชีวิต
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินช่วยเหลืออื่นๆ
เครื่องแบบพนักงาน
สวัสดิการค่าอาหาร
ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
   
วัน เวลาเปิดรับ
Project Officer
บางรัก
1 มิ.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60
Qualifications :
 - เพศชาย  อายุ 22-30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีความรับผิดชอบ, รักความก้าวหน้าท้าทาย
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
- สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
- พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
Responsibilities :
 - ประชาสัมพันธ์รูปแบบการชำระค่าบริการผ่านระบบ Line Pay แก่ลูกค้า
- ปฎิบัติงานร่วมกันกับทีมจัดส่งสินค้าเพื่อลงตามพื้นที่ต่างๆ
- สื่อสารกับลูกค้าตามพื้นที่ต่างๆที่ได้รับผิดชอบ
- จัดทำสรุปข้อมูล, รายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- มีส่วนร่วมในการทำโปรเจคต่างๆ ของทีม Commercial
- ปฎิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์
Retail Quality Control
บางรัก
1 มิ.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60
Qualifications :
 -Male,  Bachelor degree 
-Age 24 or above
-Multi-tasking, able to work under pressure
-Written and oral communication skills
-Organization skills, able to plan and coordinate 
-Proficient in Microsoft office and excel
Responsibilities :
 - Visit an assigned point of sale, follow the instructed scenario.
- Ask a few mandatory questions, observe several aspects (General environment, greetings, receptions, billing, and stock management) 
- Fill out an online questionnaire about your experience.
Senior IT Support, IT Support
บางรัก, บางนา, ปทุมธานี
1 มิ.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60
Qualifications :
 - เพศชาย/หญิง, อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา IT, Engineer, Computer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้าน IT Support, Application Support, Helpdesk
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
- มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
- รักงานบริการ, มีความละเอียดรอบคอบ
- หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Responsibilities :
 - ดูแล,ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสัญญาณเครือข่ายทั้งหมดขององค์กร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สำนักงานและสาขา
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วน Hardware & Software
- ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- รายงานผลการดำเนินการ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- ให้คำปรึกษาทางด้าน IT 
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บางรัก
1 มิ.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60
Qualifications :
- เพศชาย / หญิง อายุ 24-35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหาธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านธุรการ,ประสานงาน
- สามารถใช้โปรแกรม Ms Office, VLOOKUP, HLOOKUP, Pivot ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
- มีความรับผิดชอบสูง และสามารถบริหารจัดการงานได้เป็นอย่างดี
Responsibilities :
- ดูแลและประสานงานธุรการด้านค่าใช้จ่าย (ค่าอินเทอร์เน็ต, ค่าน้ำ, ค่าอุปกรณ์)
- ควบคุม ดูแลและตรวจสอบทรัพย์สิน และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ
- ดูแล, ประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ
Application Support
บางรัก
1 มิ.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60
Qualifications :
- เพศชาย/หญิง ,อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้าน IT, Application Support
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
- รักงานบริการ, มีความรับผิดชอบสูง
Responsibilities :
- บริการให้คำปรึกษาระบบและ Application /Software ที่ใช้อยู่รวมถึงแนะนำระบบวิธีการและขั้นตอนการทำงาน
- ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลต่างๆทางด้าน Application/Software ให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบายของบริษัท
- สนับสนุน วิเคราะห์ ติดตามและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมระบต่างๆ 
Customer Care Agent
บางรัก
1 มิ.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60
Qualifications :
-Male/Female, Thai Nationality, Age 22-30Years old
-Bachelor's degree in any related field.
-Good communication skills
-0 – 2 years relevant experience in call center or customer service. (Fresh graduated are welcome)
-Good command in speaking , reading and writing English
-Good command of Computer Literacy, and typing skills
-Service mind, Polite, Positive thinking, Active, Fast Learning, Enthusiastic and Good Relationship
-Able to work under pressure and flexible time
Responsibilities :
-Take responsible for overall customer satisfaction.
-Responds to incoming email and phone enquiries.
-Prepares reports by collecting, analyzing, and summarizing information.
-Maintains quality service by establishing and enforcing organization standards.
-Maintains professional and technical knowledge.
Call Center (English)
อุดมสุข
1 มิ.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60
Qualifications :
• Thai National, age between 22-28 years
• Diploma or higher in related field
• Good communication skills
• 0 – 2 years relevant experience in call center or customer service. (Fresh graduated are welcome)
• Good command in speaking , reading and writing English
• Good command of Computer Literacy, and typing skills
• Service mind, Polite, Positive thinking, Active, Fast Learning, Enthusiastic and Good Relationship
• Able to work under pressure and flexible time.
• Flexible to work as shift, holiday and weekend day
Responsibilities :
• Handle incoming calls : General information / Booking / Tracking of shipment
• Handle customer inquiries, complaints and resolve customer problem with prompt, accurate and courteous replies over the phone
• Provide products, service and general information to customer
• Execute customer instruction of both request and complaint transaction
• Update products and service information
• Work or follow up the case with other departments for service requirements required including to provide administrative assistant within the department
IT Trainer
ประชาชื่น
1 มิ.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60
Qualifications :
- เพศชาย  อายุ 23-33 ปี
- การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้าน IT
- มีทักษะในการสื่อสาร, ติดต่อประสานงาน
- มีความกระตือรือร้น และความสามารถในการทำงานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์
- สามารถเดินทางเพื่อไปปฎิบัติงานได้ในกรุงเทพและปริมณฑล
- หากมีรถส่วนตัวสำหรับเดินทาง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Responsibilities :
- ศึกษาการใช้งานของโปรแกรม Software ที่นำมาใช้กับทุกสาขา 
- สอนการใช้งานระบบโปรแกรมต่างๆ ให้กับพนักงานทั่วประเทศ
- ติดตามผลการใช้งานโปรแกรม และประสานงานกับทีม Developer เพื่อปรับปรุง โปรแกรมให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด
- สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการใช้งานโปรแกรม
Senior Analyst Programmer / Analyst Programmer / Mobile Programmer
บางรัก/ ประชาชื่น
1 มิ.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60
Qualifications :
• Male / Female, Age 20-35 Years old
• Bachelor's degree in IT or related
• At least 1 years experience in IT-related field support
• Ability to work under pressure, possess problem solving capability
• Strong communication and interpersonal skills
• Good attitude
Responsibilities :
• Providing effective support and service following user' requirements
• Develop applications to support business including win app, web app, etc
• Analyze, customize and develop applications and systems
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งสินค้า
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
1 มิ.ย. 60 - 31 ก.ค. 60
Qualifications :
- เพศชาย หรือหญิง  อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษามัธยมปลาย (ม. 6) ขึ้นไป
- ผู้สมัครต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
- มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทจักรยานยนต์และรถยนต์ 4 ล้อ
- รู้จักเส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
- รักงานบริการ สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
- สามารถใช้โปรแกรม  MS. Office ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานได้ดี
- ถ้าหากมีประสบการณ์เกี่ยวกับศูนย์กระจายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท
Responsibilities :
- ดูแลการปฏิบัติงานของตำแหน่ง Biker / Driver
- สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รักษาคุณภาพของงานการบริการ ให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของบริษัทฯ
- ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการจัดส่งและรับพัสดุ, การเก็บค่าบริการให้ถูกต้อง และตรงเวลา
- แยกกลุ่มพัสดุตามเส้นทงที่กำหนด
- รับ-ส่งสินค้าให้กับลูกค้าและจัดเก็บชำระค่าสินค่าปลาทาง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่คัดแยกสินค้า (บางนา)
บางนา
1 มิ.ย. 60 - 31 ก.ค. 60
Qualifications :
- เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี 
- วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ม. 3
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- ทำงาน จันทร์ – เสาร์ 
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
Responsibilities :
คัดแยกสินค้าและจัดเรียงสินค้าภายในศูนย์กระจายสินค้า
พนักงานขับรถรับ,ส่งสินค้า Line Haul
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
1 มิ.ย. 60 - 31 ก.ค. 60
Qualifications :
- เพศ ชาย 
- อายุ 25-35 ปี 
- วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีใบขับขี่ประเภท กท.2 
- รู้เส้นทางต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม 
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
 
Responsibilities :
ขับรถรับ-ส่งพัสดุจากศูนย์กระจายสินค้าใหญ่  ไปยังศูนย์กระจายสินค้าย่อยตามต่างจังหวัด
พนักงานขับรถจักรยานยนต์ รับ,ส่งสินค้า
กรุงเทพฯ
1 มิ.ย. 60 - 31 ก.ค. 60
Qualifications :
- เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี 
- วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีประสบการณ์ในการขับรถประเภทรถจักรยานยนต์  1 ปีขึ้นไป
- มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว 
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
- รู้เส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี  
- รักงานบริการ สนุกกับงานขับรถรับ-ส่งพัสดุ
- สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
- ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
Responsibilities :
- ขับรถรับ-ส่งพัสดุในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- ติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายรับ-ส่งสินค้า และจัดเก็บค่าบริการ
- ตรวจสอบกระบวนการรับ-ส่งให้ถูกต้องครบถ้วน
พนักงานขับรถรับ,ส่งสินค้า 4 ล้อ ประจำต่างจังหวัด
ต่างจังหวัด
1 มิ.ย. 60 - 31 ก.ค. 60
Qualifications :
- เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี 
- วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว 
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
- รู้เส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี  
- รักงานบริการ สนุกกับงานขับรถรับ-ส่งพัสดุ
- สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
- ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
Responsibilities :
- ขับรถรับ-ส่งพัสดุในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- ติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายรับ-ส่งสินค้า และจัดเก็บค่าบริการ
- ตรวจสอบกระบวนการรับ-ส่งให้ถูกต้องครบถ้วน
พนักงานขับรถรับ,ส่งสินค้า 4 ล้อ
กรุงเทพฯ และ สมุทรปราการ
1 มิ.ย. 60 - 31 ก.ค. 60
Qualifications :
- เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี 
- วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว 
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
- รู้เส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี  
- รักงานบริการ สนุกกับงานขับรถรับ-ส่งพัสดุ
- สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
- ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
Responsibilities :
- ขับรถรับ-ส่งพัสดุในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- ติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายรับ-ส่งสินค้า และจัดเก็บค่าบริการ
- ตรวจสอบกระบวนการรับ-ส่งให้ถูกต้องครบถ้วน
Sales Executive
อุดมสุข
1 มิ.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60
Qualifications :
• Bachelor’s Degree in related field.
• Ages between 25-35 yrs.
• Have experience at least 1 years in Sales Representative, in logistics field is preferrable
• Be able to communicate in English both writing and speaking
• Have negotiation skill, service mind and positive Thinking
Responsibilities :
• Visit potential customers for new business.
• Provide customers with quotations.
• Negotiate the terms of an agreement and close sales.
• Update sales reports such as Daily and weekly Sales Report.
• Focuses on growing and developing existing clients, together with generating new business
Receptionist
บางรัก
1 มิ.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60
Qualifications :
• Female, Thai Nationality, Age 22-30Years old
• Bachelor's degree in any related field.
• Good communication skills
• 0 – 2 years relevant experience in  receptionist service or customer service. (Fresh graduated are welcome)
• Good command in speaking , reading and writing English
• Good command of Computer Literacy, and typing skills
• Service mind, Polite, Positive thinking, Active, Fast Learning, Enthusiastic and Good Relationship
• Able to work under pressure and flexible time.
Responsibilities :
 • Provide receptionist service, welcoming and professional first impression to all & ensure all exiting guests receive a personal, friendly and courteous farewell. 
 • Manage the reception by answering, transferring, screening all incoming calls as appropriate
 • Manage office supplies; office maintenance, office mobile number, expense mobile number, parking card,  and etc.
 • Manage the meeting room reservation and arrange the meeting related; refreshment, catering and etc.
 • Perform assignments as required by supervisor
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขา (Kerry Express Parcel Shop)
Parcel Shop
1 มิ.ย. 60 - 31 ก.ค. 60
Qualifications :
• Male/Female, Thai Nationality, Age 22-30Years old
• Bachelor's degree in any related field.
• New graduated is welcome
• Proactive with interpersonal, problem solving skill
• Good team player and service minded
• Strong communication and interpersonal skills
• Good knowledge for Microsoft office.
• Ability to work under pressure, Positive attitude, pleasant personality, energetic and service minded
 
Responsibilities :
 • Welcome all customers with the pleasing attitute.
 • To take care and support customers with service information.
 • Critical thinking and marketing planning To boost sales 
 • Preparation of summary reports
System Analyst
บางรัก
1 มิ.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60
Qualifications :
• Bachelor's Degree or higher in IT or related fields
• Minimum 2 years experience in software development
• Knowledge of conception of Object Oriented Design and UML Design
• Have knowledge in Oracle or DB2 or SQL Server
• Familiar with software development life cycle process
• Knowledge of conception of Object Oriented Design and UML Design
• Strong technical and analytical skill
• Must be self-motivated, confident, proactive and positive working attitude
• Ability to work within a team environment
Responsibilities :
• Participate in requirements gathering and confirm requirements, scope and timeline with users.
• Analyze requirements and design for system and technical solution.
• Communicate with vender for any technical issue on IT project to find out resolution.
• Perform coding, enhancement and unit testing of software applications according to the projects functional specification.
• Implement and support software applications on IT projects.
• Get involved in the software design and software applications maintenance, and may take part in technological solution decision.

วิธีการสมัคร

ใบสมัครออนไลน์
ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) มาที่