สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

เคอรี่ เอ็กเพรส นอกจากเราจะเน้นการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นมืออาชีพ เปิดกว้างในการนำเสนอความคิดเห็นและมีความพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกัน เรายังเน้นดูแลพนักงานแบบคนในครอบครัว ทั้งด้านสุขภาพครอบครัว และ สังคม เพื่อให้เพื่อนพนักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขกับชีวิตการทำงานและครอบครัว โดยบริษัทจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ดังนี้
ค่ารักษาพยาบาล
ประกันสุขภาพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
ประกันชีวิต
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินช่วยเหลืออื่นๆ
เครื่องแบบพนักงาน
สวัสดิการค่าอาหาร
ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
   
วัน เวลาเปิดรับ
Customer Care Agent
Sathorn Square Tower (BTS Chong Nonsi)
20 พ.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
Qualifications :
Responsibilities :
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขา (Kerry Express Shop)
Parcel Shop
20 พ.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
Qualifications :
Responsibilities :
Senior Analyst Programmer / Analyst Programmer / Mobile Programmer
Prachachuen / Bangrak
20 พ.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
Qualifications :
Responsibilities :
Application Support
Bangrak
20 พ.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
Qualifications :
Responsibilities :
Trainer
Trainning Center (MRT Ladphrao)
20 พ.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
Qualifications :
Responsibilities :
Call Center
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (BTS อุดมสุข)
20 พ.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
Qualifications :
Responsibilities :
พนักงานขับรถรับ-ส่งพัสดุประจำต่างจังหวัด ( 4W Driver )
ทั่วประเทศ
20 พ.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
Qualifications :
Responsibilities :
เจ้าหน้าที่คัดแยกพัสดุ (Sorter)
กรุงเทพและปริมณฑล
20 พ.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
Qualifications :
Responsibilities :
พนักงานขับรถรับส่งพัสดุ Line Haul (รถบรรทุก 6-10 ล้อ)
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
20 พ.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
Qualifications :
Responsibilities :
พนักงานขับรถจักรยานยนต์รับ-ส่งพัสดุ(Biker)
กรุงเทพและปริมณฑล
20 พ.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
Qualifications :
Responsibilities :
พนักงานขับรถยนต์รับ-ส่งพัสดุ ( 4W Driver )
กรุงเทพและปริมณฑล
20 พ.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
Qualifications :
Responsibilities :

วิธีการสมัคร

ใบสมัครออนไลน์
ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) มาที่