เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

สายด่วน
Call Centre

สอบถามข้อมูล Call Centre ผ่านช่องทางอื่น ๆ

ข้อมูลทั่วไป

กรอกข้อมูลใน (*) ให้ครบทุกช่อง


สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
906 ชั้น 9 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ 
89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทร 02 238 5558
แฟ็กซ์ 02 237 3752
  เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 18.00

ศูนย์คัดแยกสินค้า

ที่อยู่ 33/2 หมู่ 7 ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 18.00

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

ที่อยู่ 38 อาคารวันอุดมสุข ซอยอุดมสุข1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร 1217
แฟ็กซ์ 02 747 9117
อีเมล์ TH.ExpressCallCenter@kerrylogistics.com
  เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 20.00
เสาร์ 08.30 - 17.30

ศูนย์บริการเคลมสินค้า

ที่อยู่ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
906 ชั้น 9 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ 
89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทร 1217
อีเมล์ TH.EX.Claim@kerrylogistics.com
  เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 18.00