title

SF Express* ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลั่นพร้อมสนับสนุนแผนเพิ่มทุนของ “KEX” มั่นใจศักยภาพ พร้อมจองซื้อหุ้นตามสัดส่วน ตอกย้ำความเชื่อมั่น เดินหน้าเสริมแกร่งสู่ความยั่งยืน

14 มิถุนายน 2567

SF Express* ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในจีนและเอเชีย และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KEX ประกาศสนับสนุนการเพิ่มทุน พร้อมจองซื้อหุ้นตามสัดส่วน ตอกย้ำความเชื่อมั่นและมั่นใจในศักยภาพของธุรกิจ เดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยมีแผนนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปชำระคืนหนี้เงินกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนช่วยเสริมสภาพคล่อง รวมถึงการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันในระยะยาว       

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) หรือ KEX  ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,812,500,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (“Rights Offering”) ที่ราคาขาย 3.20 บาทต่อหุ้นนั้น SF Express* ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ประมาณ 62.7% ของบริษัท ได้แจ้งว่ามีความพร้อมในการสนับสนุนการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท และอาจแสดงความประสงค์จองซื้อในส่วนเกินสิทธิตามความเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดภาระในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท

สำหรับเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้สำหรับการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน ซึ่งจะทำให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนและอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันการเงิน ตลอดจนรองรับโอกาสในการจัดหาเงินทุนในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทจะใช้เงินเพิ่มทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องของบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลงทุนที่จำเป็นสำหรับการรักษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว

“แผนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ และความมั่นคงของเราอย่างยั่งยืน ซึ่งเราเชื่อว่า จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการขยายธุรกิจ ใและที่สำคัญที่สุดคือการยกระดับอุตสาหกรรมของเราไปสู่อีกขั้น ให้เติบโตไปอย่างแน่นอน” คุณ อเล็กซ์ อึ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวปิดท้าย

ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนสามารถดูได้ที่ www.set.or.th

*บริษัท เอสเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (“SFTH” หรือ “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) เป็นบริษัทย่อยที่ SF Express ถือหุ้นทางอ้อม และมีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

share