Job List

Categories

3 Jobs Found!

Showing 1 - 3 of 3 results
|
Latest Job

พนักงานคัดแยกสินค้า (Sorter)

 • สัญญาจ้าง
 • Posted on 3 Jan 2022
 • ทั่วประเทศ

Qualifications

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 21- 45 ปี
 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 3. สามารถยกของหนักได้
 4. มีใจรักบริการและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 5. สามารถทำงานเป็นกะได้

พนักงานขับรถจักรยานยนต์รับ-ส่ง พัสดุ (Biker)

 • ประจำรายเดือน
 • Posted on 3 Jan 2022
 • ทั่วประเทศ

Qualifications

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 18- 40 ปี
 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 3. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
 4. มีความคล่องตัวสูง กระตือรือร้น สามารถยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสม
 5. มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 6. ชำนาญเส้นทางในพื้นที่ สามารถศึกษาเส้นทางได้ รักงานบริการ

พนักงานขับรถยนต์รับ-ส่ง พัสดุ (4W Driver)

 • ประจำรายเดือน
 • Posted on 3 Jan 2022
 • ทั่วประเทศ

Qualifications

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22- 40 ปี
 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 3. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
 4. มีความคล่องตัวสูง กระตือรือร้น สามารถยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสม
 5. มีใบขับขี่รถยนต์ (ท1, ท2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 6. ชำนาญเส้นทางในพื้นที่ สามารถศึกษาเส้นทางได้ รักงานบริการ