ชวนเพื่อนมาเป็นเคอรี่ เฟรนด์ รับเงินเข้าเคอรี่ เอ็กซ์เพรส วอลเล็ท สูงสุด 500 บาท*

ชวนเพื่อนมาเป็นเคอรี่ เฟรนด์ ตัวแทนฝากส่งพัสดุของเคอรี่ เอ็กซ์เพรส รับเงินเข้าเคอรี่ เอ็กซ์เพรส วอลเล็ท มูลค่าสูงสุด 500 บาท*

เมื่อเพื่อนสมัครพร้อมกรอกหมายเลขสมาชิกเคอรี่ เฟรนด์ของผู้ชวน (KF ID) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และมียอดส่งพัสดุขั้นต่ำ 1 ครั้ง คุณก็จะได้รับเงินเข้าเคอรี่ เอ็กซ์เพรส วอลเล็ท มูลค่าสูงสุด 500 บาท*

– คุณ(ผู้แนะนำ) จะได้รับเงินผ่านเคอรี่ เอ็กซ์เพรส วอลเล็ท จำนวน 100 บาทต่อการแนะนำเพื่อน สูงสุดได้ 5 คน และมูลค่ารวมไม่เกิน 500 บาท

– คุณ(ผู้แนะนำ) ต้องเป็นตัวแทนเคอรี่ เฟรนด์ และผ่านการยืนยันตัวตน e-KYC ให้สำเร็จก่อนการแนะนำเพื่อน

ดาวน์โหลดแอปและสมัครเลย!

*เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ


เงื่อนไข

* ผู้ชวน จะเรียกว่า ผู้แนะนำ และผู้ถูกชวนจะเรียกว่าผู้ถูกแนะนำ

1. ระยะเวลาและเงื่อนไขการจัดกิจกรรม

· สำหรับผู้แนะนำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566 จะได้รับเงินในรูปแบบของ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส วอลเล็ท 100 บาท ต่อ 1 ท่าน รวมกันสูงสุดไม่เกิน 5 ท่าน มูลค่ารวม 500 บาท

· ไม่จำกัดจำนวนผู้ถูกแนะนำ แต่จะนับสิทธิ์เพื่อรับรางวัลสูงสุดไม่เกิน 5 ท่าน

· ผู้ถูกแนะนำต้องผ่านการอนุมัติ เริ่มทำงานและมีการส่งพัสดุขั้นต่ำ 1 ชิ้น ผู้แนะนำจึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลนี้

· สงวนสิทธิ์ผู้ที่ได้รับเงินรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขสมาชิกตลอดทั้งกิจกรรม

โดยเงินจะถูกโอนเข้าเคอรี่ เอ็กซ์เพรส วอลเล็ทของผู้แนะนำภายใน 30 เมษายน 2566

2. ผู้ถูกแนะนำจะต้องไม่เคยเป็นสมาชิกเคอรี่บัดดี้มาก่อน

3. ผู้แนะนำยืนยันว่าผู้ถูกแนะนำทุกรายได้ยินยอมให้ผู้แนะนำจัดส่งรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถูกแนะนำให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบกลับไปยังผู้สมัครและขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกและ/หรือเรียกคืนตามมูลค่ารางวัลที่ได้มอบให้แก่ผู้แนะนำในทุกกรณี หากบริษัทฯ พบว่าข้อมูลการแนะนำเพื่อนไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือผู้ถูกแนะนำปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับผู้แนะนำ ทั้งนี้หากมีกรณีพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆให้ถือตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

4. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใดๆซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

* ผู้สมัครทุกคนจะได้ชุดเริ่มต้นทำงานประกอบด้วยสื่อโฆษณาตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชิ้น, เข็มกลัด จำนวน 1 ชิ้น และ สติ๊กเกอร์ QR Code จำนวน 20 ชิ้น

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

share

Latest Promotions