title

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดส่งสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติฯ ให้กับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ

17 May 2021

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดส่งสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมชุดเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนรู้พระราชทานดังกล่าว ให้กับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ซึ่งโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการจัดทำ ชุดสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนรู้พระราชทาน สำหรับมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่มีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ออกไปเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564
ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นดวงแก้ว เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

share